1500W to 3000W handheld fiber laser cleaning machine

1500W til 3000W håndholdt fiberlaserrensemaskin

Fordelen med håndholdte fiberlaserrens er deres miljøvennlighet. I motsetning til tradisjonelle rengjøringsmetoder som bruker kjemikalier og genererer farlig avfall, er laserrensere miljøvennlige, genererer ikke farlig avfall og slipper ikke ut skadelige kjemikalier til atmosfæren. Dens kompakte og lette design gjør den enkel å bruke og transportere.

Håndholdte fiberlaserrensemaskiner er også svært allsidige og kan brukes mye i bilindustrien, romfart, elektronikk, produksjon og andre industrier. De kan brukes til å rengjøre ulike komponenter som motorblokker, støpeformer og produksjonsutstyr.

1500W to 3000W handheld fiber laser cleaning machine features

High Power Output

The handheld fiber laser cleaner's 1500W to 3000W power output enables it to quickly and efficiently remove even the most stubborn contaminants, making it ideal for large-scale industrial applications.

Handheld Design

The machine's handheld design makes it easy to use and operate, even in hard-to-reach areas, providing a convenient and flexible cleaning solution.

Versatility

The machine can clean a variety of materials including mild steel ,stainless steel, aluminium,copper etc.making it suitable for a wide range of industries including automotive, aerospace, electronics and manufacturing.

Non-contact Cleaning

This machine adopts non-contact cleaning method, which will not damage the surface to be cleaned, and is very suitable for cleaning precision parts and materials.

Eco-Friendly

Unlike traditional cleaning methods that use chemicals and generate hazardous waste, laser cleaners are environmentally friendly and do not generate hazardous waste nor emit harmful chemicals into the atmosphere.

Low Maintenance

With low maintenance requirements and no consumables, this machine is a cost-effective and hassle-free cleaning solution.

High Precision

The machine can target specific areas for precise cleaning, reducing the need for rework and minimizing the risk of damaging the material being cleaned.

Har du spørsmål? La oss ta kontakt!

Kontakt oss hvis du tenker på å kjøpe høykvalitetsingredienser, utvikle nye produkter eller bare løse en produksjonsutfordring i råvarene dine.