Large Format Gantry Laser Cutting Machine - qllaser

Máy cắt Laser giàn khổ lớn

Máy cắt laser cnc giàn khổ lớn có 2,5m * 8m 3m * 8m 2,5m * 12m 3m * 12m, kích thước khác có thể được thực hiện. Đầu cắt laser 2 bộ có thể được thêm vào máy cắt laser cnc. Máy cắt laser thép có thể cắt vát và phẳng. Máy cắt tấm laser cắt thép dày 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm, v.v.

Có bất kỳ câu hỏi? Hãy liên lạc!

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang nghĩ đến việc mua nguyên liệu chất lượng cao, phát triển sản phẩm mới hoặc chỉ giải quyết thách thức sản xuất đối với nguyên liệu thô của mình.