Tube Laser Cutting Machine - qllaser

Máy cắt Laser ống

Máy laser ống CNC cắt ống tròn, ống vuông, góc, thép tiết diện C, dầm chữ H, ống hình bầu dục. Máy cắt laser sợi quang ống kim loại đuôi 3chuck 0 tiết kiệm vật liệu. Máy cắt ống laser sợi quang 2d hoặc 3d có thể được lựa chọn. Laser 3d máy cắt ống tiết kiệm 20-30% thời gian. Thiết bị cấp liệu tự động có thể được thêm vào máy cắt laser ống thép.

Có bất kỳ câu hỏi? Hãy liên lạc!

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang nghĩ đến việc mua nguyên liệu chất lượng cao, phát triển sản phẩm mới hoặc chỉ giải quyết thách thức sản xuất đối với nguyên liệu thô của mình.