En översikt över handhållen lasersvetsmaskin

Lilisa

En handhållen lasersvetsare är en bärbar enhet som används för att svetsa samman två metallbitar. Den använder en laserstråle för att smälta metallen och förenar sedan de två delarna. Lasersvetsning är en snabb och effektiv metod för att sammanfoga metaller, inklusive aluminium, stål och rostfritt stål.

Handhållna lasersvetsare blir allt populärare inom tillverkningen på grund av deras många fördelar jämfört med traditionella svetsmetoder. De är mer exakta och kan användas för att svetsa svåråtkomliga områden. De är också snabbare och effektivare, vilket sparar tid och pengar.

Denna artikel beskriver egenskaperna, klassificeringen, fördelarna och användningarna av handhållna lasersvetsmaskiner. Den kommer också att presentera hur man väljer en lämplig svetsmaskin.

Funktioner hos lasersvetsmaskin

Lasersvetsmaskiner är specialiserade verktyg som använder en fokuserad ljusstråle för att sammanfoga två metallstycken. De används ofta i tillverknings- och reparationsapplikationer och har flera funktioner som gör dem användbara för dessa uppgifter.

Några nyckelfunktioner hos lasersvetsmaskiner inkluderar:

Hög precision

Beröringsfri svetsning

Lasersvetsmaskiner kan producera mycket exakta svetsar, tack vare de fokuserade strålarna de använder.

Detta gör dem idealiska för uppgifter som kräver hög precision, såsom svetsning av ömtåliga eller komplexa komponenter.

Till skillnad från andra typer av svetsning, såsom bågsvetsning eller gassvetsning, kräver lasersvetsning ingen fysisk kontakt mellan svetsverktyget och metallen som svetsas. Detta innebär att det inte finns någon risk för kontaminering eller skada på svetsverktyget, vilket förbättrar svetskvaliteten.

Mångsidighet

Hastighet

Lasersvetsmaskiner kan användas för att svetsa en mängd olika material, inklusive metaller, plaster och keramik. De kan också användas i olika svetsapplikationer som punkt-, söm- och trådsvetsning.

Lasersvetsning kan vara en mycket snabb process, beroende på applikation. Detta beror på att laserstrålen kan röra sig snabbt över ytan på metallen som svetsas, vilket resulterar i snabb och effektiv svetsning.

Minimal distorsion

Lätt att använda

Lasersvetsning ger minimal förvrängning eller skevhet av metallen som svetsas, vilket är viktigt för applikationer som kräver exakt inriktning eller dimensionell noggrannhet.

Många moderna lasersvetsare är designade för att vara användarvänliga och lätta att använda, med intuitiva kontroller och användargränssnitt.

Säkerhetsfunktioner

Lasersvetsare har vanligtvis en rad säkerhetsfunktioner såsom skyddsgassystem, automatiska avstängningsmekanismer och förreglingar för att säkerställa att svetsprocessen är säker för operatören och den omgivande miljön.

Varför använda en handhållen lasersvetsmaskin?

Svetsteknik är en hörnsten i många branscher, och svetsare förnyar sig ständigt för att slutföra sitt arbete snabbare och mer effektivt.

Att välja rätt utrustning för att underlätta dessa processer är viktigt för att maximera produktiviteten. Med moderna framsteg inom svetsteknik är det nu mer än någonsin möjligt att ligga före konkurrenterna.

Att välja en svetsmaskin är en strategisk faktor för att uppnå produktivitets- och effektivitetsmål. Dessutom kan det hjälpa till att skapa kvalitetssvetsar som ger dina produkter ett försprång på marknaden. Med rätt svetsmaskin kan du skaffa fler potentiella kunder och utöka din räckvidd.

Hur väljer man en handhållen fiberlasersvetsmaskin?

Fler och fler fabriker börjar använda handhållna fiberlasersvetsmaskiner för svetsarbeten, så marknaden för handhållna fiberlasersvetsmaskiner växer.

Hur väljer man en lämplig handhållen fiberlasersvetsmaskin? Här är några faktorer du bör tänka på när du köper:

  • Typ av lasersystem (CO2, fiberoptik, YAG, etc. )
  • Lasereffekt (watt)
  • Svetsfunktionerna du behöver (punktsvetsning, kontinuerlig svetsning, etc. )
  • Duty cycle (hur ofta du använder maskinen)

Vilka parametrar bör jag kontrollera innan jag använder?

Alla inställningar för användningsparameter anges tydligt i din användarmanual. Därför kommer vi bara att beskriva några vanliga parametrar.

 Justera strömmen

När man bestämmer vilken svetskraft som är nödvändig för ett arbete bör man noggrant överväga det. Om för mycket ström används, kommer ytterligare energi att förbrukas och resurser kan gå till spillo.

Innan du börjar, är det viktigt att konsultera svetsparametertabellen för att välja lämplig svetseffekt.

Bjälkdiameter

För optimal prestanda rekommenderar vi att du väljer en laserstråle med en diameter mellan 0. 2 och 2 mm.

Pulsfrekvens

Vid alltför höga frekvenser används mer energi på metallen vilket kan leda till ineffektiv svetsning.

Pulsvågform

Det är viktigt att använda rätt vågform för varje metalliskt material; underlåtenhet att göra det kan leda till energiförlust och dåliga svetsresultat. Det är viktigt att välja rätt vågform för att optimera svetsar.

Fiberlasersvetsmaskins arbetsprincip

Huvudprincipen för fiberlasersvetsmaskinen är att avge en högenergi-, högdensitetslaserstråle genom en optisk fiber för att smälta och förånga metallen vid svetsen för att bilda en smält pool.

Den viktigaste fördelen med att använda en fiberlasersvetsmaskin är den djupa penetrationen av laserstrålen. Detta möjliggör mycket starka svetsar, även på tjockare material.

Fiberlasersvetsmaskiner kan användas för många olika applikationer, inklusive svetsning av två metallstycken, reparation av metalldelar och till och med skärning av metall. Detta gör det till ett mångsidigt verktyg för många olika branscher.

Klassificering av handhållna lasersvetsmaskiner

Handhållna lasersvetsmaskiner kan klassificeras efter deras laserhuvuden och lasrar

Klassificering med laser

Handhållna lasersvetsmaskiner kan kategoriseras efter vilken typ av laser de använder.

Det finns tre huvudtyper av lasrar som används i svetsapplikationer:

Fiberlasrar: Fiberlasrar är den vanligaste typen av laser som används i svetsapplikationer, inklusive handhållna svetsmaskiner. Dessa lasrar använder fiberoptiska kablar för att leverera laserstrålen till svetspunkten, vilket gör dem mycket flexibla och lätta att använda. Fiberlasrar är också mycket effektiva och kan producera högkvalitativa svetsar på en mängd olika material.

CO2-lasrar: CO2-lasrar använder en blandning av koldioxid, kväve och helium för att producera en högenergilaserstråle. Dessa lasrar används ofta i industriella svetsapplikationer, men är mindre vanliga i handhållna svetsmaskiner på grund av deras stora storlek och vikt.

Nd: YAG-laser: Nd: YAG-lasrar (Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet) använder kristaller för att generera en högenergilaserstråle. Dessa lasrar är mycket precisa och kan producera högkvalitativa svetsar på en mängd olika material, men de har sett mindre användning i handhållna svetsmaskiner på grund av höga kostnader och komplex design.

Klassificering med laserkälla

Handhållna lasersvetsmaskiner kan också klassificeras efter vilken typ av laserkälla de använder.

Det finns två huvudtyper av laserkällor som används i svetsapplikationer:

Solid state-lasrar: Solid-state-lasrar använder ett fast material, såsom en kristall, som lasermedium. De används ofta i svetsapplikationer på grund av sin höga effekt och utmärkta strålkvalitet. Solid-state lasrar är också mycket effektiva och kan producera högkvalitativa svetsar på en mängd olika material.

Gaslasrar: Gaslasrar använder en gas, såsom koldioxid eller helium-neon, som lasermedium. De är mindre vanliga i svetsapplikationer än solid-state lasrar. Men de används fortfarande i vissa tillämpningar, särskilt inom medicin och vetenskap.

Solid state-lasrar är den vanligaste typen av laserkälla i handhållna lasersvetsmaskiner på grund av deras höga uteffekt och utmärkta strålkvalitet.

Solid state-lasrar kan vidare delas in i olika typer såsom fiberlasrar, skivlasrar och diodpumpade lasrar.

Valet av laserkälla beror på den specifika svetsapplikationen, materialen som svetsas och önskad effekt och strålkvalitet.

Fördelar med handhållen lasersvetsmaskin

Det finns många fördelar med att använda en handhållen lasersvetsmaskin framför andra svetsmetoder.

För det första är handhållna lasersvetsar mycket mer exakta än andra typer av svetsare, så du kan vara säker på att dina svetsar kommer att vara rena och starka.

För det andra kan en handhållen lasersvetsare användas på svåråtkomliga platser, så du behöver inte oroa dig för att försöka ta dig runt hinder.

För det tredje är handhållna lasersvetsare mycket snabbare än andra typer av svetsare, så du kommer att kunna avsluta projekt snabbare.

Användning av handhållen lasersvetsmaskin

Handhållna lasersvetsare är mångsidiga verktyg som kan användas i en mängd olika tillverknings- och reparationsapplikationer.

Här är några vanliga tillämpningar för handhållna lasersvetsmaskiner:

Autoreparation: Handhållna lasersvetsmaskiner används ofta inom bilreparationsindustrin för att reparera karosser och andra komponenter. De producerar högkvalitativa svetsar som är praktiskt taget osynliga, vilket är mycket viktigt för att behålla ditt fordons utseende.

Tillverkning och restaurering av smycken: Handhållna lasersvetsmaskiner används ofta inom smyckesindustrin för att restaurera eller modifiera smycken. De kan göra exakta, rena svetsar på spröda material som guld, silver och platina.

Tillverkning av medicinsk utrustning: Handhållna lasersvetsmaskiner används ofta för att tillverka medicinsk utrustning som implantat och kirurgiska instrument. De producerar rena, exakta svetsar på en mängd olika material, inklusive titan och rostfritt stål.

Elektroniktillverkning: Handhållna lasersvetsmaskiner används för att tillverka elektroniska komponenter som sensorer och kretskort. De kan utföra exakt lödning på små komponenter, vilket är viktigt för att upprätthålla enhetens funktionalitet.

Flygstillverkning och -reparation: Handhållna lasersvetsmaskiner används ofta inom flygindustrin för att reparera och underhålla flygplanskomponenter. De kan producera högkvalitativa svetsar på en mängd olika material, inklusive aluminium och titan.

Faktorer som påverkar kvaliteten på lasersvetsning

Kvaliteten på lasersvetsning påverkas av ett antal faktorer, inklusive typen av laser som används, typen av material som svetsas, tjockleken på materialet, laserns fokus, laserns hastighet och laserns kraft.

För att producera högkvalitativa lasersvetsar är det viktigt att förstå hur dessa faktorer påverkar svetsprocessen.

Olika typer av lasrar kan användas för lasersvetsning, men CO2-lasrar är de vanligaste. CO2-lasrar avger en stråle av infrarött ljus som absorberas av materialet som svetsas, vilket gör att det värms upp och smälter.

Laserns fokus är viktigt för att bestämma svetssträngens bredd. Ett högre fokus kommer att resultera i en smalare pärla, medan ett lägre fokus kommer att resultera i en bredare pärla.

Laserhastigheten är också en kritisk faktor i laserapplikationer. Ju snabbare laser, desto kortare pulslängd och desto mer exakt resultat. Till exempel, vid lasersvetsning, kan en snabbare laser göra en mer exakt svets med mindre värmedeformation.

Vid laserskärning kan en snabbare laser skära igenom tjockare material med samma noggrannhet. Laserhastigheten beror på faktorer som laserns kraft, egenskaperna hos materialet som bearbetas och rörelsekontrollsystemet.

Slutsats

Sammanfattningsvis är den handhållna lasersvetsmaskinen ett mångsidigt och kraftfullt verktyg som kan användas för en mängd olika svetsapplikationer. Den är portabel och lätt att använda, vilket gör den idealisk för reparationer på plats och svetsning på svåråtkomliga platser.

Qiaolian är ett högteknologiskt företag specialiserat på laserskärningsutrustning för CNC-fiber. Enbords-, dubbelbytesfiberlaserskärmaskinen oberoende utvecklad av företaget har stabil och pålitlig prestanda.

Om du har några frågor angående våra produkter, tveka inte att kontakta oss på qllaser@qllasercut. com. Vi svarar mer än gärna på dina frågor i god tid.

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras