Giấy chứng nhận danh dự

Giấy chứng nhận danh dự

Sứ mệnh của Qiaolian là cung cấp cho khách hàng chất lượng vượt trội. Chúng tôi cố gắng không chỉ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mà còn duy trì chất lượng trong tất cả các quy trình của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là luôn đáp ứng mong đợi về chất lượng của tất cả khách hàng.

Chứng nhận chất lượng

Trong công việc, chúng tôi không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã nhận được một số giấy chứng nhận bằng sáng chế và được đánh giá là một doanh nghiệp tư nhân xuất sắc. Chúng tôi sử dụng Giấy chứng nhận tuân thủ (CE) để liên tục thông báo cho chúng tôi về mức chất lượng hiện tại của công ty và cho phép chúng tôi phản ứng kịp thời với các thay đổi.